Ogłoszenia

Ogłoszenia duszpasterskie na XX niedzielę zwykłą.

17.08.2014

 

  1. Serdecznie witam wszystkich parafian a także gości, którzy rozpoczęli wypoczynek na terenie naszej parafii i zapraszam do udziału w liturgii także w tygodniu.
  2. W przyszłą niedzielę słowo Boże będzie głosił o Marek Dettlaff – przełożony domu z Wilna. Po Mszach św. ofiarą do puszki można będzie wesprzeć odbudowę kościoła franciszkanów w Wilnie.
  3. Wychodząc z kościoła zabierzmy prasę katolicką. Przy stoliku można też nabyć książeczkę wydaną przez ruch rodziców mający na celu obronę dzieci przed współczesnymi zagrożeniami. Książeczka informuje dlaczego niektóre z pozoru niegroźne rzeczy dostępne na rynku są zagrażające, jakie cele przyświecają producentom oraz podaje rady jak przed tym złem chronić swoje dziecko.
  4. Życzę błogosławionego wakacyjnego tygodnia

Ks. Jerzy Kunca