Ogłoszenia

Ogłoszenia na XXV niedzielę zwykłą

MISJE PARAFIALNE

21.09.2014

 

  1. Tydzień, który przed nami jest absolutnie wyjątkowy. Od dziś do przyszłej niedzieli codziennie rano i wieczorem nauki misyjne dla wszystkich a dodatkowo w wyznaczone dni i godziny nauki dla grup specjalnych. Program misji dotarł do naszych mieszkań, a dodatkowo dziś jest w biuletynie Fara, w Internecie i na tablicy ogłoszeń. Proszę o obecność – przyjdźmy całymi rodzinami, proszę też o modlitwę. Witam ojców Redemptorystów: ojca Jana i Leszka, którzy poprowadzą misje w naszej parafii.

  2. Z racji trwania misji w tym tygodniu przy parafii nie będzie spotkań z dziećmi komunijnymi i kandydatami do bierzmowania. Dzieci i młodzież oraz rodzice uczestniczą w spotkaniach misyjnych. Aby to umożliwić wszystkim dzieciom od poniedziałku do środy w szkole podstawowej nie będzie ostatniej – najpóźniejszej godziny lekcyjnej.

  3. Pomimo misji będzie Msza św. odpustowa w dniu O. Pio w kaplicy szpitalnej we wtorek o godz. 14.00 oraz w piątek o godz. 11.30 dla członków Związku Inwalidów Wojennych RP.

  4. W kruchcie bocznej można nabyć prasę katolicką: Gość Niedzielny…

  5. Za tydzień zbiórka do puszek Caritas, przeznaczona na zakup zeszytów i innych pomocy szkolnych.

  6. Życzę, by misyjny wysiłek zaowocował radością i pokojem. Przypominam, że w przyszłą niedzielę zakończenie misji o godz. 15.00. Nie będzie więc Mszy św. o godz. 18.30.

Ks. Prob. Jerzy Kunca